15.07.16
Dodane przez administrator dnia Październik 18 2016 09:34:28
Sukcesem zakończyły się starania o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją Nr VII/189 KSRG z dnia 4 maja 2016 r. włączył żakowską OSP do KSRG.

hosting
Rozszerzona zawartość newsa
hosting

hosting

hosting

hosting

hosting

Sukcesem zakończyły się starania o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją Nr VII/189 KSRG z dnia 4 maja 2016 r. włączył żakowską OSP do KSRG.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa, a głównym celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze, głównie właśnie Ochotnicze Straże Pożarne. W Gminie Siennica, OSP Żaków jest drugą (po siennickiej) jednostką włączoną do KSRG.
Oficjalne wręczenie decyzji odbyło się 15 lipca 2016 r. przed budynkiem OSP w Żakowie. Uroczysty przemarsz pododdziałów OSP z Żakowa, Ceglowa, Grzebowilka, Zglechowa, Starogrodu i Pogorzeli, spod Pałacu Żaków na teren żakowskiej OSP rozpoczął to wyjątkowe dla społeczności Żakowa i okolic, wydarzenie. Obecne były również delegacje OSP z Siennicy, Dzielnika, Łękawicy i Wólki Dłużewskiej. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego, Prezes OSP w Żakowie dh Piotr Rosik powitał zebranych gości, a wśród nich Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Antoniego Jana Tarczyńskiego, przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Waldemara Dejneko, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Maz. st. bryg. Jarosława Ufnala wraz z funkcjonariuszami PSP w Mińsku Maz., ks. Zenona Wójcika, kapelana strażaków powiatu mińskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Maz. nadkom. Bartłomieja Dydka i Dzielnicowego st. sierż. Arkadiusza Wysockiego. Na uroczystości obecni byli Wójt Gminy Siennica Grzegorz Zieliński, jego zastępca Tomasz Gójski, sekretarz Małgorzata Pańczak, przedstawiciele Rady Gminy z przewodniczącym Zenonem Jurkowskim na czele, sołtysi wsi Żaków, Żakówek i Świętochy, oraz lokalni przedsiębiorcy.
Uroczystość prowadził kpt. Kamil Płochocki. Krótki zarys historyczny na temat powstania OSP w Żakowie przedstawił prezes żakowskiej OSP Piotr Rosik, a tuż potem mł. bryg. PSP w Mińsku Maz. Krzysztof Komorowski odczytał Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu OSP w Żakowie do KSRG. Decyzję przekazano na ręce Prezesa OSP Piotra Rosika i Naczelnika OSP Michała Niewczasa. Podczas swego przemówienia, starosta Tarczyński podkreślił, że żakowska OSP dołączając do elity strażaków ochotników, w pełni na to zasłużyła swoją postawą i dotychczasową służbą, wyszkoleniem, ale i swoim zapałem. Z kolei Komendant Ufnal, gratulując żakowskiej OSP, która jako 18. jednostka powiatu mińskiego została włączona do KSRG, zauważył, że to nie tylko wielki zaszczyt, ale też większa odpowiedzialność i kolejne obowiązki. Wójt Grzegorz Zieliński gratulował determinacji w spełnianiu kolejnych warunków wstąpienia do KSRG, ale przede wszystkim docenił żakowskich strażaków nazywając ich najbardziej aktywną jednostką OSP na terenie Gminy Siennica. Przewodniczący Rady Gminy Siennica, Zenon Jurkowski, życzył siły, wytrwałości i satysfakcji w spełnianiu nowych obowiązków oraz konsekwencji w działaniu.
Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa odebrali wyróżniający się druhowie: dh Akadiusz Prasuła, dh Łukasz Sychowicz, dh Adam Mlącki i dh Rafał Wrzosek. Na zakończenie, wszyscy zgromadzeni goście otrzymali biuletyn okolicznościowy i zostali zaproszeni na uroczysty obiad.
Staraniom o włączenie OSP Żaków do KSRG towarzyszyło szereg działań, w tym szkoleń, które strażacy musieli odbyć. Ochotnicze Straże Pożarne mogą być bowiem włączane do KSRG gdy posiadają: co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, oraz urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych.