Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016
Dodane przez administrator dnia Marzec 07 2017 20:09:09
W dniu 4 marca 2017 roku w świetlicy OSP Żaków odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Jak co roku w zebraniu uczestniczyło wielu druhów naszej straży, jak również duża liczba druhów młodzieżowej drużyny pożarniczej. Bardzo cieszy, że..

hosting
Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 4 marca 2017 roku w świetlicy OSP Żaków odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Jak co roku w zebraniu uczestniczyło wielu druhów naszej straży, jak również duża liczba druhów młodzieżowej drużyny pożarniczej. Bardzo cieszy, że kolejne już pokolenie tak chętnie wkracza do grona żakowskich strażaków. Zebranie otworzył prezes OSP Żaków dh Piotr Rosik, który przywitał zgromadzonych gości, oraz przedstawił porządek zebrania. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Komendy PSP w Mińsku Mazowieckim w osobach: p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim st. bryg. Paweł Parobczak oraz kpt. Kamil Płochocki. Z ramienia Urzędu Gminy w Siennicy w zebraniu uczestniczyła Pani sekretarz Małgorzata Pańczak oraz zastępca przewodniczącego Rady Gminy dh Marek Soćko. Ponadto w zebraniu wzięli udział następujący goście: Pani Anna Duszczyk - Dyrektor Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie oraz sołtys wsi Żaków Pani Mirosława Woźnica. Swoją obecnością zaszczycili nas również druhowie z innych jednostek OSP z terenu gminy Siennica w osobach: Krzysztof Adamiec – Prezes OSP Dzielnik, Artur Jurkowski – Prezes OSP Zglechów, oraz Naczelnik OSP Pogorzel – Łukasz Popis.
Po przywitaniu gości, z grona druhów wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Krzysztof Sychowicz, który prowadził zebranie zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem. Sprawozdania z działalności OSP w Żakowie za rok 2016 referowali: dh Michał Niewczas, dh Artur Senktas, dh Arkadiusz Prasuła, dh Patryk Prasuła. Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasza Sychowicza udzielono absolutorium zarządowi za rok 2016. Ponadto na zebraniu podjęto jednogłośnie uchwałę o zwiększeniu składki członkowskiej od roku 2018 do wysokości 40,00 zł.
W wolnych wnioskach głos zabrali przybyli goście: st. bryg. Paweł Parobczak, Pani sekretarz Małgorzata Pańczak oraz Dyrektor szkoły w Żakowie Pani Anna Duszczyk, którzy dziękując za zaproszenia nie szczędzili ciepłych słów pod adresem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie i prowadzonej na tak wysokim poziomie działalności. Podkreślając jednocześnie, iż zeszły rok dla naszej straży był rokiem wyjątkowym. Z uwagi na Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr VII/189 KSRG z dnia 4 maja 2016 roku -Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowie została włączona do elitarnego grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
Zebranie zakończyliśmy wręczeniem odznak za wysługę lat oraz dyplomów i statuetek okolicznościowych dla wyróżniających się druhów oraz zwycięzców turnieju tenisa stołowego.hosting

hosting

hosting

hostinghosting
hosting
hosting