Strona o Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie
Strona Główna Artykuły Linki Galeria Wynajem sali w Żakowie12/08/2020 22:24
Nawigacja
Strona Główna
Historia
Zarząd
Druhowie OSP Żaków
MDP
Wiadomości
Pierwsza pomoc
Przepisy BHP
Umundurowanie OSP
Odznaczenia
Dystynkcje
Osiągnięcia
OSP w Gminie
Artykuły
Św. Florian- patron
Galeria
Filmy
Kontakt
Szukaj
Wynajem sali w Żakowie
Dodaj link
Księga gości
Księga gości
Dodaj wpis
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 348
Najnowszy Użytkownik: agbbflfnij
Kontakt
e-mail- ospzakow@op.pl

tel. Prezes 501079647
tel. Naczelnik 504204334
tel. Gospodarz 515764084
Licznik odwiedzin
Wiadomości
Spis treści
• RODZAJE POJAZDÓW POŻARNICZYCH
• PIERWSZE PRZEPISY

RODZAJE POJAZDÓW POŻARNICZYCH:
• gaśnicze G
• specjalistyczne S
• przyczepy pożarnicze P

TYP POJAZDU (w zależności od masy całkowitej):
• lekkie L do 3,5 tony
• średnie 3,5 - 12 ton
• ciężkie C powyżej 12 ton

WYPOSAŻENIE POJAZDÓW GAŚNICZYCH:
A - autopompa (hl/min)
B - zbiornik wodny (m3)
M - motopompa (hl/min)
Pr - ładunek proszku (kg)
Sn - śniegowy (kg)

Przykłady: GBA 2,5 / 16 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 500 l i autopompą o wydajności 1 600 l/min
GBAM 2 / 8+8 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o poj. 2 000 l, autopompą o wydajności 800 l/min i motopompą o wydajności 800 l/min

WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH:
D - drabina (m)
H - podnośnik hydrauliczny (m)
W - wężowy (m)
Z - zbiornik wodny (m3)
Dz - dźwig (kg)
On - oświetlenie (kVA - moc agregatu prądotwórczego)
Op - operacyjny
Dł - dowodzenia i łączności
Kw - kwatermistrzowski
Pgaz - ze sprzętem ochrony dróg oddechowych
Kn - kontenerowy
Rt - ratownictwa technicznego
Rw - ratownictwa wodnego
Rch - ratownictwa chemicznego

Przykłady:
SD 30 - samochód specjalistyczny z drabiną odługości 30 m
SW 2000 - samochód specjalistyczny wężowy z 2000 m wężów
SCZ 20 - samochód specjalistyczny ciężki ze zbiornikiem o pojemności 20 m3
SDz - samochód specjalistyczny z dźwigiem o nośności 10 000 kg

DOWÓDZTWO

rota- dwóch ratowników
zastęp- pododdział liczący 6 7 strażaków
sekcja- minimum dwa zastępy od 9 do 12 strażaków
pluton- trzy cztery zastępy od 15 do 20 strażaków

PIERWSZE PRZEPISY


Poziom ochrony przeciwpożarowej, którego dzisiaj jesteśmy świadkami, osiągnięty został w drodze długotrwałyego rozwoju. Na tej stronie prezentujemy zarys dziejów polskiej ochrony przeciwpożarowej od początków jej powstawania do roku 1956.
Przepisy i organizacja walki z pożarami w państwie polskim do zaborów:

1347 r. - ukazały się w Krakowie pierwsze przepisy przeciwpożarowe. Wydane one zostały w postaci uchwał rad miejskich, które nazwano "porządkami ogniowymi.
1374 r. - wydane zostały Statuty Wiślickie. Przewidywały one surowe sankcje przeciw podpalaczom i uznawały ich za wyjętych spod prawa. Był to jedyny w owym czasie przepis o szerszym zasięgu, w stosunku do "porządków ogniowych.
1462 r. - wydane zostały w Poznaniu przepisy ustalające, że do pożaru obowiązani są zgłaszać się wszyscy obywatele.
1614 r. - przez radę miejską Starej Warszawy podjęta została uchwała, która obarczała obowiązkiem udziału w akcjach gaśniczych głównie rzemieślników.
1696 r. - kolejna uchwała rady miejskiej w Warszawie mówi o dalszym znacznym postępie w organizacji akcji gaśniczych. Władze miejskie miały wziść na swoje barki troskę o sporządzanie i utrzymywanie sprzętu gaśniczego.
1551 r. - wydane zostało po raz pierwszy słynne dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego "O naprawie Rzeczypospolitej", w którym autor między innymi zajmuje się kwestią bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1558 r. - ukazały się "Artykuły prawa magdeburskiego", przetłumaczone i opracowane przez prawnika Bartłomieja Groickiego.
XVI w. - ukazały się "Notatki gospodarskie" Anzelma Gostomskiego, wojewody rawskiego, który również zajmował się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. Uwagi jego dotyczą głównie ochrony przed pożarami wsi i są związane z poszczególnymi działami gospodarki rolnej.
XVII - ukazało się dzieło Jakuba Kazimierza Haura pod tytułem "Skład albo skarbiec znakomitych sekretów o ekonomii ziemiańskiej", traktujące o ochronie przeciwpożarowej. Autor jest również wyrazicielem opinii magnaterii, która poszukiwała różnych sposobów zabezpieczenia się przed podpaleniami ze strony chłopów i plebsu miejskiego.
1760 r. - Wielki marszałek koronny Franciszek Bieliński ogłasza przepisy przeciwpożarowe. Powtarzają one przeważnie przepisy już dawniej obowiązujące i zawierają konkretne nakazy i polecenia.
1764 r. - sejm uchwalił wprowadzenie zakazu magazynowania wódek i olejów w budynkach drewnianych.
1778 r. - ukazało się rozporządzenie "względem porządku ogniowego", mówiące o tym jakim sprzętem gaąniczym dysponuje w tym czasie Stara Warszawa. 1777 r. - w Warszawie zawarta została umowa z przedsiębiorstwem fiakrów, w którym zastrzeżono, że władza marszałkowska może zażądać do każdego pożaru w mieście połowy koni i woźniców.
1779 r. - 29 maja w wyniku kilkuletniej uporczywej działalności Lubomirskiego ogłoszony został "Porządek ogniowy" w Warszawie, od marszałka wielkiego koronnego na mocy prawa ustanowiony.
1794 r. - uchwalono, aby do ognia przybywało po 50 osób z każdego wydziału (rejonu miasta).
Ochrona przeciwpożarowa w Polsce w okresie zaborów
zabór rosyjski
1810 r. - Ministerium Policji wydało "Przepisy o sposobie zapobiegania pożarom oraz działaniu policji i mieszkańców przy gaszeniu ognia".
1819 r. - Rada Administracyjna Królestwa uchwaliła znów przepisy o utrzymywaniu przez miasta sprzętu do walki z pożarami ora o obowiązkach kominiarzy.
1820 r. - ukazały się przepisy budowlane dla wsi popierające budownictwo ogniotrwałe.
1858 r. - 14 lipca ustalono obowiązek prowadzenia dochodzeń w celu wykrycia przyczyn pożarów i winnych. Za wykrycie podpalacza przyznaje ono nagrody.
1864 r. - Wydany został ukaz o urządzeniu gmin wiejskich w Królestwie Polskim obarczający wójtów odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa pożarowego.
1866 r. - ukazała się instrukcja dla niższych stopni straży ziemskiej wprowadzająca obowiązek czuwania tych organów nad przestrzeganiem przez ludność przepisów przeciwpożarowych.
1800 r. - powstało w Warszawie stowarzyszenie ratunkowe od ognia, założone przez osoby prywatne. W czasach Księstwa Warszawskiego zorganizowano oddział pożarniczy przy komendzie policji.
1831 r. - Podczas Powstania Listopadowego Rząd Narodowy sformował wojskowy batalion pożarniczy.
1836 r. - 1 stycznia cztery odziały Warszawskiej Straży Ogniowej przystąpiły do pełnienia swych obowiązków pod dowództwem dymisjonowanego podpułkownika piechoty, Jana Robosza. Była to pierwsza i przez długi jeszcze czas jedyna straż pożarna na ziemiach polskich i zaliczana do najstarszych na świecie.
1863 r. - 5 listopada powołano w Kaliszu pierwszą ochotniczą straż pożarną.
1909 r. - odbył się w Częstochowie pierwszy zjazd strażacki połączony z zawodami pożarniczymi.
1901 r. - założone zostało przez Emila Karola Szyllera pismo "Strażak".
1912 r. - założone zostało przez Bolesława Chomicza pismo "Przegląd Pożarniczy".
1916 r. - powstało stowarzyszenie straży pożarnych Królestwa Polskiego pod nazwą "Związku Floriańskiego", którego założycielem był inż. Józef Tuliszkowski.
1803 r. -założone zostało ubezpieczeniowe Towarzystwo Ogniowe dla Miast.
1804 r. - założone zostało ubezpieczeniowe Towarzystwo Ogniowe Wiejskie tzw. Prowincji Prus Południowych.
1817 r. - W Królestwie Kongresowym rozporządzeniem namiestnika zostaje powołana Dyrekcja Generalna Towarzystw Ogniowych.
1843 r. - Dyrekcja Generalna zostaje przekształcona w Dyrekcję Ubezpieczeń, działająca pod nadzorem władz rządowych.
zabór austriacki
1891 r. - wydana została krajowa ustawa miejska o przepisach przeciwpożarowych .
1910 r. - Wydana została krajowa ustawa o policji ogniowej włączająca sprawy przeciwpożarowe do zakresu działania gmin.
1863 r. - powstała w Krakowie ochotnicza straż pożarna, obok której zaczął działać później oddział zawodowy.
1867 r. - założono Ochotniczą Straż Pożarną w Wadowicach.
1875 r. - zaczął działać Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim.
1913 r. - rozpoczął pracę na Śląsku Cieszyńskim Krajowy Związek Polskich Straży Pożarnych.
1887 r. - ukazało się pierwsze polskie pismo pożarnicze "Przewodnik Pożarniczy pod redakcją inż. Aleksandra Piotrowskiego.
1860 r. - powstało Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie.
zabór pruski
1850 r. - wydana została ustawa o zarządzie policyjnym zawierająca przepisy przeciwpożarowe.
1883 r. - wydana została ustawa o ogólnym zarządzie kraju z przepisami przeciwpożarowymi.
1846 r. - powoływane były obowiązkowe straże pożarne.
1845 r. - założono w Poznaniu pierwszą ochotniczą straż pożarną zaboru pruskiego pod nazwą Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe.
1877 r. - Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe przekształcone zostało w zawodową straż pożarną.
1880 r. - powstał w Grudziądzu Pomorski Związek Straży Pożarnych.
1895 r. - założona została w Poznaniu pierwsza w Polsce "Krajowa Kasa Ubezpieczeń Strażaków od Wypadków".

Pożarnictwo polskie w latach 1918 - 1956
1921 r. - 8 i 9 września odbył się w Warszawie I Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1933 r. - Główny Związek otrzymał nazwę Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i statut a jednocześnie uznany został za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
1930 r. - skonstruowano pierwszą w Polsce motopompę "Lis&quo23:20 04-05-08t; oraz "Leopoldia".
1932 r. - skonstruowano w Polsce motopompę "Silesia".
1931 r. - jako centralne pismo Związku Straży Pożarnych ukazywał się "Przegląd Pożarniczy". Wydawana była także "Gazeta Strażacka" oraz dwumiesięcznik Związku Zawodowego Oficerów Straży Pożarnej RP - "Strażactwo Zawodowe".
1927 i 1928 r. - wprowadzono przepisy prewencyjne rozporządzeniem Prezydenta RP oraz prawem budowlanym Prezydenta RP.
1927 r. - ukazały się przepisy ubezpieczeniowe w rozporządzeniu Prezydenta RP, o przymusie ubezpieczenia od ognia i Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
1934 r. - 13 marca ukazała się ustawa o ochronie przed pożarami i innymi klęskami.
1937 r. - wyszło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych ustalające rozmieszczenie, liczebność i zaopatrzenie straży miejscowych i okręgowych pogotowi pożarnych.
1944 r. - w lipcu zebrało się w Lublinie grono działaczy i oficerów pożarnictwa, podejmując akcję organizacji straży na wyzwolonych terenach.
1946 r. - rozpoczął się pierwszy kurs dla oficerów pożarnictwa.
1949 r. - W Bielsku-Białej rozpoczęto produkcję motopomp a następnie autopomp. Uruchomiono także produkcję samochodów ciężarowych pożarniczych "STAR".
1945 r. - 30 listopada Minister Administracji Publicznej powołał zarząd przymusowy Związku Straży Pożarnych RP.
1950 r. - 4 lutego ukazała się ustawa, która powołała urząd państwowy - Komendę Główną Straży Pożarnych, podległą /Ministrowi Gospodarki Komunalnej ,a następnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
1956 r. - 28 grudnia na Krajowym Zjeździe Delegatów OSP powołano Związek Ochotniczych Straży ożarnych.

ŹRÓDŁO: www.straz.gov.pl
Tel.998/112
Image and video hosting by TinyPic
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Polecamy

oddaj głos na naszą OSP

Komenda Powiatowa PSP

Kalendarz

Image and video hosting by TinyPic
Żaków 2013

Zakaz kopiowania ze strony!! Wszelkie prawa zastrzeżone..


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie